ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • Kickoff
 • Signed Cpd 28july67 50869e0afb0f2184ae1893d7a7a6f2a7
 • วันพืชมงคล
 • ร่างกฎกระทรวงออมทรัพย์และสคย.
 • ITA2024
 • 132ปี กระทรวงเกษตรฯ
 • 🚫🎁 “งดให้ งดรับ” 🚫🎁 No Gift Policy
 • Pirunrat
 • Plan
 • Cheats Banner Silde

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดี
  เขต
  สกจ

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • การรับสมัครสมาชิก
  • กระบวนการวางแผนและบริหารจัดการ
  • โครงการลูกหลาน
  • การรายงานระบบบันทึกการแนะนำและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  • การรับสมัครสมาชิก

  • กระบวนการวางแผนและบริหารจัดการ

  • โครงการลูกหลาน

  • การรายงานระบบบันทึกการแนะนำและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  จังหวัดมหาสารคาม

  เมนูอื่นๆ

  การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรฯ
  ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผลการสร้างความรับรู้แผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 5
  แผนงานโครงการประจำปี
  กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
  รายงาน IDP
  คทช.
  ฐานข้อมูลกลาง
  ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  infographic
  CPD e-Project Tracking
  ระบบบันทึกการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  รายงานควมเข้มแข็ง
  ระบบรายงานตรวจการ
  แผนยกระดับชั้น

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  page
  facebook
  youtube
  คู่มือประชาชน
  สินค้าออนไลน์สหกรณ์
  ระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ

  สงวนลิขศิทธิ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
  Copy right all reserve 2023
  รูปภาพ จากเว็บไซต์ freepik.com,  flation.com

  BACK TO TOP